စဉ့်ကိုင် စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

စဉ့်ကိုင် စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

Max Energy  မှ အမှတ်(၁၈၅/၁)၊ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း၊စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတ္ငင် အရည်အသွေးမြင့် စက်သုံးဆီ များကို (၂၂.၇.၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ စ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။