မန္တလေး(၄) အရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

မန္တလေး(၄) အရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

Max Energy မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်- မန္တလေးလမ်းဟောင်း (၁၄.၉.၂၀၂၁) မှစ၍ အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။