ဒလ အရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

ဒလ အရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

Max Energy မှ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းထောင့်၊ ဒလ-တွံတေးကားလမ်း၊ ကမာကဆစ်ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။