သာယာ၀တီအရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

သာယာ၀တီအရောင်းဆိုင်တွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိ

Max Energy မှ သင်တောရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကုန် – ပြည်ကားလမ်းဘေး၊ သာယာဝတီမြို့နယ်၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် အရည်အသွေးမြင့်စက်သုံးဆီများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။